ppal

Terreny

 • Venta de terrenys en propietat, o la col·laboració amb agents comercials per trobar un terreny a la seva mida amb un bon assessorament urbanístic.

Bufet tècnic

 • Programa de necessitats
 • Concept Design
 • Projecte Bàsic
 • Projecte executiu
 • Estudi energètic
 • Memòria de qualitat detallada
 • Pressupost tancat

Assessorament amb entitats financeres

 • treballem amb diferents
  entitats, en funció de las necessitats de cada un.

Assessorament legal

 • Normatives
 • Negociació amb entitats públiques

Servei de Project Manager

 • Coordinació d'obra
 • Tramitació de llicències
 • Planificació d'obra
 • Seguretat i salut
 • Assessorament en materials
 • Optimització de recursos
 • Suport d'energies renovables
 • Control de qualitat

Gestió de documentació rellevant

 • Cèdula d'habitabilitat
 • Primera ocupació
 • Subministres
 • Pòlisses desenals OCT
 • Classificació energètica
 • Llibre de l'edifici
 • Manual d'ús
 • Entrega de claus